rozliczenie finansowe IX edycji Ligi Amatorskiej  
   
przychody       wydatki   
           
wpisowe 26 drużyny po 200zł 5 200,00     ubezpieczenie hestia NW zawodników 1 600,00
sponsor db 5 000,00     koszulki dla zawodników 3 800,00
      hala ZSEU - wynajem 512,40
      opieka medyczna 121,00
      ochrona 484,00
      piłki nagrody 250,00
      dyplomy 110,00
      jedzenie - kiełbaski Sękata 3 000,00
suma wpływów 10 200,00    
        suma wydatków 9 877,40
pozostało w kasie TS Volley 322,60