rozliczenie finansowe VIII edycji Ligi Amatorskiej  
   
przychody       wydatki   
           
wpisowe 25 drużyny po 200zł 5 000,00     ubezpieczenie hestia NW zawodników 1 500,00
sponsor Isofas 1 000,00     koszulki dla zawodników 3 000,00
sponsor Aveko 1 200,00     hala ZSEU - wynajem 400,00
      opieka medyczna 100,00
      ochrona 300,00
      jedzenie - kiełbaski Sękata 1 750,00
suma wpływów 7 200,00    
        suma wydatków 7 050,00
pozostało w kasie TS Volley 150,00