rozliczenie finansowe VII edycji Ligi Amatorskiej  
   
przychody       wydatki   
           
wpisowe 24 drużyny po 150zł 3 600,00     ubezpieczenie hestia NW zawodników 1 300,00
sponsor Hestia 300,00     koszulki dla zawodników 2 975,00
sponsor PZU 3 000,00     hala ZSEU - wynajem 300,00
      opieka medyczna 100,00
      jedzenie - kiełbaski Sękata 2 200,00
suma wpływów 6 900,00    
        suma wydatków 6 875,00
pozostało w kasie TS Volley 25,00