rozliczenie finansowe VI edycji Ligi Amatorskiej  
   
przychody       wydatki   
           
wpisowe 23 drużyny po 150zł 3 450,00     ubezpieczenie hestia NW zawodników 1 300,00
sponsor Hestia 300,00     koszulki dla zawodników 2 550,00
Miasto Rybnik 2 000,00     hala ZSEU - wynajem 300,00
      opieka medyczna i nagłośnienie 240,00
      sędziowie 360,00
      jedzenie - kiełbaski Sękata 1 260,00
suma wpływów 5 750,00    
        suma wydatków 6 010,00
dopłata TS Volley -260,00