rozliczenie finansowe  - XIX edycji Ligi Amatorskiej            
                 
przychody         wydatki        
wpisowe drużyny 24 500 12 000,00     ubezpieczenie hestia NW   3 000,00    
sponsor Atlas Tours   6 000,00     ubezpieczenie OC   468,00    
jeden procent   6 011,40     hala - wynajem   850,00    
        umowy szkoła - obsługa   423,50    
suma wpływów     24 011,40     ochrona    925,00    
          plakietki dla sędziów   224,60    
      opieka medyczna   363,00    
      fotograf    246,00    
      nagłośnienie - spiker   1 223,00    
      sędziowie (9 sędziów)   553,50    
      paski do banerów, taśmy   51,90    
      torby na nagrody   27,37    
      wody   24,78    
      telewizja internetowa   500,00    
      koszulki ligowe   6 788,10    
      dyplomy   380,07    
      jedzenie kiełbaski - Sękata   5 000,00    
          piłki 13 molten   2 405,00    
                   
          suma wydatków   23 453,82    
pozostaje w kasie TS Volley   557,58