rozliczenie finansowe  - XVIII edycji Ligi Amatorskiej        
             
przychody       wydatki        
wpisowe drużyny 24 400 9 600,00     ubezpieczenie hestia NW   3 000,00    
sponsor Atlas Tours   6 000,00     ubezpieczenie OC   468,00    
jeden procent   5 356,00     hala - wynajem   850,00    
        umowy szkoła - obsługa   423,50    
          ochrona    605,00    
          ochrona - parking   184,50    
suma wpływów   20 956,00     opieka medyczna   363,00    
      fotograf    246,00    
      nagłośnienie - spiker   500,00    
      sędziowie (9 sędziów)   553,50    
      paski do banerów   35,79    
      torby na nagrody   35,06    
      koszulki ligowe   6 612,00    
      dyplomy   283,00    
      jedzenie kiełbaski - Sękata   4 500,00    
      piłki 12 molten   2 220,00    
               
          suma wydatków   20 879,35    
pozostaje w kasie TS Volley 76,65