rozliczenie finansowe XVII edycji Ligi Amatorskiej            
           
przychody         wydatki        
wpisowe drużyny 27,00 400,00 10 800,00     ubezpieczenie hestia NW   3 000,00    
Atlas   6 000,00     ubezpieczenie hestia OC   300,00    
jeden procent   6 028,60     torby na nagrody   50,00    
Miasto Rybnik   7 500,00     umowy szkoła - obsługa   423,50  
          modernizacja strony ligi   615,00  
          hala - wynajem   1 000,00  
suma wpływów   30 328,60     opieka medyczna   400,00  
      fotograf   121,00      
      nagłośnienie   1 000,00  
          dyplomy   306,27  
          puchary   50,00  
          woda mineralna   50,00  
          ochrona    800,00      
          nagrody - bony na sprzęt   5 500,00      
          mażoretki   500,00  
          transport mażoretek   250,00  
          paski do banerów   35,00  
          koszulki   7 500,00  
          piłki   2 800,00  
          sędziowie (10 sędziów)   600,00  
          jedzenie kiełbaski - Sękata   5 000,00      
          suma wydatków   30 300,77    
pozostaje w kasie TS Volley   27,83