rozliczenie finansowe XVI edycji Ligi Amatorskiej  
   
przychody       wydatki   
           
wpisowe 33 drużyny po 400zł 13 200,00     ubezpieczenie hestia NW zawodników 2 950,00
umowa: sponsor tytularny Leon 6 000,00     ubezpieczenie hestia OC turnieju finałowego 301,00
jeden procent podatku 3 465,00     hala G 2 - wynajem 600,00
sponsor Aveko 890,00     umowy obsługa w szkole (2 x150- sprzątaczki i 50 - woźny) 423,50
sponsor Lubar 500,00     jedzenie na hali: kiełbaski, oraz metry piwa dla drużyn - Sękata 6 000,00
sponsor Atlas 1 068,00     pizza - Sękata 1 000,00
suma wpływów 25 123,00     opieka medyczna 363,00
      fotograf 121,00
      nagłośnienie i spikerka 488,00
        dyplomy 306,27
        materiały papiernicze, tabliczki na puchary 145,00
        woda mineralna 50,00
      ochrona 605,00
      mażoretki 500,00
      transport mażoretek 150,00
      piłki - nagrody (molteny 17 sztuk) 3 026,00
      koszulki dla wszystkich zawodników 7 297,72
      torby na koszulki 40,00
      paski do mocowania banerów 35,00
      opłaty sędziowskie 605,00
        suma wydatków 25 006,49
pozostało w kasie TS Volley 116,51