rozliczenie finansowe XV edycji Ligi Amatorskiej    
     
przychody       wydatki    
             
wpisowe 29 drużyn po 400zł 11 600,00     ubezpieczenie hestia NW 2 950,00  
umowa: sponsor tytularny Leon 6 000,00     ubezpieczenie hestia OC 301,00  
jeden procent podatku 5 500,00     wizytówki-reklamówki 1% 277,98  
      szkolenie sędziów Nędza 120,00  
      hala - wynajem ZSEU 1 033,20  
suma wpływów 23 100,00     opieka medyczna 363,00  
      fotograf 121,00  
      nagłośnienie i spikerka 488,00  
        dyplomy 361,87  
        tabliczki na puchary 15,00  
        woda mineralna 50,00  
      ochrona 605,00  
      koszulki dla zawodników 10 560,00  
      opłaty sędziowskie 605,00  
      jedzenie kiełbaski oraz metry piwa - Sękata 5 000,00  
        suma wydatków 22 851,05  
pozostaje w kasie TS Volley 248,95