rozliczenie finansowe XIV edycji Ligi Amatorskiej      
     
przychody       wydatki    
             
wpisowe 29 drużyn po 400zł 11 600,00     ubezpieczenie hestia NW 2 700,00  
umowa: sponsor tytularny Leon 6 000,00     ubezpieczenie hestia OC 300,00  
jeden procent podatku 5 500,00     hala - wynajem ZSEU 750,00  
suma wpływów 23 100,00     opieka medyczna 363,00  
      fotograf 121,00  
      nagłośnienie i spikerka 488,00  
        dyplomy 161,00  
        paski do banerów 50,00  
        woda mineralna 50,00  
      ochrona 605,00  
      piłki - nagrody (molteny 29 sztuk) 5 500,00  
      koszulki dla zawodników 6 583,24  
      opłaty sędziowskie 605,00  
      jedzenie kiełbaski oraz metry piwa - Sękata 4 500,00    
        suma wydatków 22 776,24  
pozostaje w kasie TS Volley 323,76