rozliczenie finansowe XIII edycji Ligi Amatorskiej  
   
przychody       wydatki   
           
wpisowe 25 drużyny po 400zł 10 000,00     wydatki finał ligi  
sponsor Nadleśnictwo 300,00     ubezpieczenie hestia 2 400,00
Miasto Rybnik 2 000,00     hala - wynajem ZSEU 750,00
      opieka medyczna 302,50
      fotograf 60,50
      nagłośnienie i spiker 488,00
      dyplomy 210,33
      nagrody - piłki 640,00
      ochrona 605,00
      jedzenie kiełbaski - Sękata 3 000,00
        8 456,33
       
      wydatki mistrzostwa śląska  
      hala - wynajem ZSEU 750,00
      opieka medyczna 302,50
      nagrody - bon 100,00
      nagrody - piłki 160,00
      nagłośnienie i spiker 492,00
      puchary 3 sztuki - renoma 150,00
      sędziowie (5 sędziów) 605,00
      ochrona  605,00
      jedzenie pizza - Sękata 210,00
        3 374,50
suma wpływów 12 300,00    
        suma wydatków 11 830,83
pozostało w kasie TS Volley 469,17