rozliczenie finansowe XII edycji Ligi Amatorskiej  
   
przychody       wydatki   
           
wpisowe 24 drużyny po 300zł 7 200,00     ubezpieczenie hestia NW zawodników 2 142,00
sponsor Leon 3 690,00     hala ZSEU - wynajem 750,00
Miasto Rybnik 2 000,00     opieka medyczna 242,00
      koszulki dla zawodników 4 550,00
      woda 75,00
      ochrona 605,00
      dyplomy 120,00
      fotograf 242,00
      nagłosnienie i spiker 488,00
      jedzenie - kiełbaski Sękata 3 000,00
suma wpływów 12 890,00    
        suma wydatków 12 214,00
pozostało w kasie TS Volley 676,00