rozliczenie finansowe XI edycji Ligi Amatorskiej  
   
przychody       wydatki   
           
wpisowe 29 drużyny po 300zł 8 700,00     ubezpieczenie hestia NW zawodników 2 142,00
Miasto Rybnik 2 000,00     hala ZSEU - wynajem 732,00
      opieka medyczna 242,00
      ochrona 605,00
      puchary 50,00
      dyplomy 120,00
      fotograf 365,00
      nagłosnienie i spiker 488,00
      jedzenie - kiełbaski Sękata 3 864,00
suma wpływów 10 700,00    
        suma wydatków 8 608,00
pozostało w kasie TS Volley 2 092,00