REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ  2003/2004

1.        Amatorska liga nie posiada osobowości prawnej a jej funkcjonowanie w całości opiera się na społecznej działalności osób, które biorą w niej udział.

2.        Celem Ligi jest umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi męskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową.

3.        Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha.

4.        Na zebraniu organizacyjnym w dniu 3 września 2003 r. została wybrana pięcioosobowa Rada Ligi - której zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek, tworzenie harmonogramów i regulaminów oraz rozpatrywanie ewentualnych spraw spornych czy protestów. Rada Ligi podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej członków. Decyzje podjęte przez Radę Ligi są ostateczne.

5.        Obsługę administracyjną (zgłoszenia, wyniki, prowadzenie tabeli itp.) prowadzi Tadeusz Bonk (komisarz Ligi) –tel. 0 603 770 779

6.        Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest dokonanie do dnia 12 września 2003 r. wpłaty /wpisowego/ wysokość 150 zł od drużyny oraz złożenie pisemnego zgłoszenia drużyny zawierającego:

-           listę zawodników

-          nazwę drużyny

-          imię i nazwisko kapitana, telefon kontaktowy

-          adres (lub adresy) poczty elektronicznej (e.mail)

-          oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice)

-          oświadczenie o rozgrywaniu spotkań na własne ryzyko

-          adres sali gimnastycznej (oraz dzień tygodnia i godzinę), na której będą rozgrywane mecze (podajemy godzinę wejścia na salę, mecz powinien rozpocząć się nie później niż 30 minut po tej godzinie)

7.        Wpisowe w całości będzie przeznaczone na ubezpieczenie Ligi  oraz na zakup nagród dla uczestników.

8.        Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS.

9.        Mecze będą rozgrywane zgodnie z harmonogramem, w godzinach od 17.00 do 22.00, z częstotliwością jeden mecz w tygodniu, najlepiej od poniedziałku do piątku.

10.     Początek rozgrywek przewidziano na 29 września.

11.     Terminarz rozgrywek będzie dostarczony wszystkim drużynom pocztą elektroniczna oraz będzie dostępny na stronie internetowej, będzie on traktowany jako „żelazny terminarz”, więc nie będzie obowiązku  potwierdzania daty, godziny i miejsca rozgrywanego spotkania. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy któraś z drużyn zmieni w trakcie rozgrywek miejsce lub termin rozgrywania meczy u siebie. Kapitan tej drużyny będzie zobowiązany do końca rozgrywek telefonicznie (na tydzień przed terminem meczu) zapraszać na mecz kapitanów  drużyn przeciwnych.

12.     Drużyna nie musi posiadać “własnej” sali, może wszystkie mecze rozgrywać na wyjeździe.

13.     W wyjątkowych wypadkach, na wniosek kapitana jednego z zespołów, złożony, co najmniej na trzy dni przed terminem meczu, mecz można przełożyć na inny termin (poza harmonogramem). O fakcie przełożenia meczu kapitan drużyny wnioskującej o przełożenie, zobowiązany jest powiadomić komisarza Ligi. Mecz przełożony musi być rozegrany w ciągu trzech tygodni, ale nie później niż w ostatnim tygodniu danej rundy rozgrywek, w przeciwnym razie obie drużyny zostają ukarane walkowerem “0 pkt.”. Jeżeli wina będzie po stronie tylko jednej drużyny wtedy ukarana będzie tylko ona (sprawy sporne rozstrzyga Rada Ligi).

14.     Do obowiązków gospodarza (w terminarzu umieszczony na pierwszym miejscu) należy: zabezpieczenie osoby do sędziowania oraz obiektu to znaczy: sali gimnastycznej, siatki, antenek, piłki meczowej – klejonej (mecze rozgrywamy najlepszą piłką, jaka znajduje się na sali), szatni, tablicy wyników - może być bardzo prowizoryczna. W razie trudności z zabezpieczeniem np. piłki meczowej, kapitan gospodarzy informuje na tydzień przed meczem kapitana drużyny przeciwnej, że trzeba przyjechać z własną piłką meczową itd. Piłki na rozgrzewkę lepiej wozić swoje.

15.     Kapitan drużyny która wygrała mecz (lub inna upoważniona przez niego osoba) niezwłocznie po zakończeniu meczu (najlepiej następnego dnia) jest zobowiązany przekazać telefonicznie (sugerowane SMS-y) wynik meczu komisarzowi Ligi 0 603 770 779.

16.     Aktualna tabela oraz wyniki wszystkich meczów będą za pomocą poczty elektronicznej (e.mail) przekazywane wszystkim drużynom po każdej kolejce. Wszystkie informacje o Lidze będą również umieszczone na stronie internetowej www.efekt-reklama.pl/als

17.     Każda drużyna może zgłosić do udziału w Lidze maksymalnie 16 zawodników w tym jedną dziewczynę. W trakcie trwania Ligi można zgłosić dodatkowych zawodników – jednak suma wszystkich zawodników nie może być większa niż 16. Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. W trakcie trwania Ligi nie ma możliwości zmiany drużyny. Wyjątek stanowi tylko sytuacja, kiedy jedna z drużyn wycofa się z rozgrywek w trakcie trwania Ligi, wtedy zawodnicy z tej drużyny mogą być wchłonięci do innych zespołów.

18.     W Lidze nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję Śląskiego Związku Piłki Siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

19.     W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nie uprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.

20.     W wyjątkowym wypadku /przypadki losowe kontuzja, kłopoty komunikacyjne itp./ drużyna może wystąpić w meczu w pięcioosobowym składzie – nie może to być jednak “zagrywka taktyczna”.

21.     W wypadku wycofania się którejś z drużyn z Ligi, przed zakończeniem I rundy rozgrywek – wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają anulowane. W wypadku wycofania się drużyny w trakcie trwania rundy rewanżowej wszystkie mecze z udziałem tej drużyny (w rundzie rewanżowej) traktuje się jako walkowery (3:0) – zasada ta dotyczy rozgrywek w grupach eliminacyjnych jak również rozgrywek w I i II lidze.

22.     Rozgrywki Ligi w sezonie 2003 –2004 będą przeprowadzone w trzech etapach:

23.     Etap I – Runda eliminacyjna czyli rozgrywki w sześciu grupach każdy z każdym mecz i rewanż (rozstawienie w grupach zgodnie z wynikami z poprzedniego sezonu). Dwie pierwsze drużyny z każdej grupy awansują do I ligi, natomiast trzecia i czwarta drużyna będą grały w II lidze.

24.     O miejscu w tabeli decyduje: większa ilość zdobytych punktów (mecz wygrany – 2 pkt., przegrany – 1 pkt., walkower – 0 pkt.). W razie równej ilości punktów lepsza różnica setów a w drugiej kolejności wynik bezpośrednich spotkań.

25.     Etap II – Rozgrywki w I i II lidze, każdy z każdym mecz i rewanż z wyjątkiem drużyny z którą grało się w grupie eliminacyjnej (z każdą drużyną gra się tylko jeden dwu mecz, albo w grupie eliminacyjnej albo w I czy też II lidze).

26.     O miejscu w tabeli decydują wyniki wszystkich meczy rozegranych w I lub II lidze i wyniki meczy rozegranych w rundzie eliminacyjnej z drużyną która awansowała razem z nami do odpowiedniej ligi (to oznacza że wyniki uzyskane w rundzie eliminacyjnej z drużynami które nie grają z nami w „naszej lidze” nie liczą się w tabeli końcowej).

27.     Etap III – Turniej Finałowy. Każda drużyna rozegra po jednym meczu (do dwóch wygranych setów, mecz o I miejsce do trzech wygranych setów) zgodnie z miejscem zajmowanym w tabeli:

II liga

drużyna  z miejsca

I liga

drużyna  z miejsca

1 mecz ( o miejsce XXI)

9 : 10

6 mecz ( o miejsce XI)

11 : 12

2 mecz ( o miejsce XIX)

7 : 8

7 mecz ( o miejsce XIX)

9 : 10

3 mecz ( o miejsce XVII)

5 : 6

8 mecz ( o miejsce VII)

7 : 8

4 mecz ( o miejsce XV)

3 : 4

9 mecz ( o miejsce V)

5 : 6

5 mecz ( o miejsce XIII)

1 : 2

10 mecz ( o miejsce III)

3 : 4

 

 

11 mecz ( o miejsce I)

1 : 2

1.        Za wygranie meczu w Turnieju Finałowym drużyna otrzymuje dwa punkty, które dolicza się do tabeli, przegrana drużyna otrzymuje 0 punktów, setów zdobytych w Turnieju Finałowym nie doliczamy do tabeli.

2.        Wynik meczu w Turnieju Finałowym może zmienić kolejność w tabeli tylko w obrębie danej pary która rozegra ze sobą w/w mecz (co oznacza np. że drużyna która zajmowała czwarte miejsce w I lidze i rozegrała mecz z drużyną która była trzecia w I lidze, może awansować tylko na trzecie miejsce lub pozostać na miejscu czwartym, nie może spaść na miejsce piąte bez względu na wyniki innych meczy).

3.        O miejscu w tabeli końcowej (po turnieju finałowym) decyduje:  w obrębie danej pary (ustalonej przed Turniejem Finałowym) większa ilość zdobytych punktów. W razie równej ilości punktów wynik meczu finałowego.

4.        Drużyna, która zdobędzie pierwsze miejsce będzie mogła uczestniczyć w TURNIEJU MISTRZÓW ŚLĄSKICH LIG AMATORSKICH.