REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ  2002/2003

1.        Amatorska liga nie posiada osobowości prawnej a jej funkcjonowanie w całości opiera się na społecznej działalności osób które biorą w niej udział.

2.        Celem Ligi jest umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi męskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową.

3.        Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha.

4.        Na zebraniu organizacyjnym w dniu 5 września 2002 r. została wybrana pięcioosobowa Rada Ligi - której zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek, tworzenie harmonogramów i regulaminów oraz rozpatrywanie ewentualnych spraw spornych czy protestów. Rada Ligi podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. Decyzje podjęte przez Radę Ligi są ostateczne.

5.        Współorganizatorem Ligi jest Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy – sekcja Piłki Siatkowej – Lech Kowalski (prezes klubu) tel. 0602393857.

6.        Obsługę administracyjną (zgłoszenia, wyniki, prowadzenie tabeli itp.) prowadzi Tadeusz Bonk (komisarz Ligi) –tel 603 770 779

7.      Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest złożenie w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika do dnia 15 września 2002 r.

-      Pisemnego zgłoszenia drużyny zawierającego:

-       Dokonanie wpłaty /wpisowego/ wysokość 100 zł od drużyny na konto Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego

8.        Wpisowe w całości będzie przeznaczone na zakup nagród dla uczestników.

9.        Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS.

10.     Mecze będą rozgrywane zgodnie z harmonogramem, w godzinach od 17.00 do 22.00, z częstotliwością jeden mecz w tygodniu, najlepiej od poniedziałku do piątku.

11.     Początek rozgrywek przewidziano na 30 września.

12.     Terminarz rozgrywek będzie dostarczony wszystkim drużynom pocztą elektroniczna oraz będzie dostępny na stronie internetowej, będzie on traktowany jako „żelazny terminarz” więc nie będzie obowiązku  potwierdzania daty, godziny i miejsca rozgrywanego spotkania. Wyjątek stanowi sytuacja gdy któraś z drużyn zmieni w trakcie rozgrywek miejsce lub termin rozgrywania meczy u siebie. Kapitan tej drużyny będzie zobowiązany do końca rozgrywek telefonicznie (na tydzień przed terminem meczu) zapraszać na mecz kapitanów  drużyn przeciwnych.

13.     Drużyna nie musi posiadać “własnej” sali, może wszystkie mecze rozgrywać na wyjeździe.

14.     W wyjątkowych wypadkach, na wniosek kapitana jednego z zespołów, złożony co najmniej na trzy dni przed terminem meczu, mecz można przełożyć na inny termin (poza harmonogramem). Mecz przełożony musi być rozegrany w ciągu trzech tygodni ale nie później niż w ostatnim tygodniu danej rundy rozgrywek, w przeciwnym razie obie drużyny zostają ukarane walkowerem “0 pkt.”. Jeżeli wina będzie po stronie tylko jednej drużyny wtedy ukarana będzie tylko ona (sprawy sporne rozstrzyga Rada Ligi).

15.     Do obowiązków gospodarza (w terminarzu umieszczony na pierwszym miejscu) należy : zabezpieczenie osoby do sędziowania oraz obiektu to znaczy: sali gimnastycznej, siatki, antenek, piłki meczowej – klejonej (mecze rozgrywamy najlepszą piłką jaka znajduje się na sali), szatni, tablicy wyników - może być bardzo prowizoryczna. W razie trudności z zabezpieczeniem np. piłki meczowej, kapitan gospodarzy informuje na tydzień przed meczem kapitana drużyny przeciwnej, że trzeba przyjechać z własną piłką meczową itd. Piłki na rozgrzewkę lepiej wozić swoje.

16.     Kapitan drużyny gospodarzy (lub inna upoważniona przez niego osoba) niezwłocznie po zakończeniu meczu (najlepiej następnego dnia) jest zobowiązany przekazać telefonicznie wynik meczu komisarzowi Ligi 0 603 770 779 lub 42 220 86 lub 42 25 346 ( mogą być SMS-y).

17.     Aktualna tabela oraz wyniki wszystkich meczów będą za pomocą poczty elektronicznej (e.mail) przekazywane wszystkim drużynom po każdej kolejce. Wszystkie informacje o Lidze będą również umieszczone na stronie internetowej www.efekt-reklama.pl/als

18.     Każda drużyna może zgłosić do udziału w Lidze maksymalnie 15 zawodników w tym jedną dziewczynę. Po zakończeniu rundy wstępnej będzie można zgłosić dwóch dodatkowych zawodników. Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. W trakcie trwania Ligi nie ma możliwości zmiany drużyny.

19.     W Lidze nie mogą brać udziału zawodnicy którzy posiadają aktualną licencję Śląskiego Związku Piłki Siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

20.     W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nie uprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.

21.     W wyjątkowym wypadku /przypadki losowe kontuzja, kłopoty komunikacyjne itp./ drużyna może wystąpić w meczu w pięcioosobowym składzie – nie może to być jednak “zagrywka taktyczna”.

22.     W wypadku wycofania się którejś z drużyn z Ligi, przed zakończeniem I rundy rozgrywek – wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają anulowane. W wypadku wycofania się drużyny w trakcie trwania rundy rewanżowej wszystkie mecze z udziałem tej drużyny (w rundzie rewanżowej) traktuje się jako walkowery (3:0).

23.     Rozgrywki Ligi w sezonie 2002 –2003 będą przeprowadzone w trzech etapach:

24.     Etap I – Runda wstępna czyli rozgrywki w trzech grupach każdy z każdym mecz i rewanż (rozstawienie w grupach zgodnie z wynikami z poprzedniego sezonu). Trzy pierwsze drużyny z każdej grupy awansują do serii A, natomiast trzy pozostałe drużyny będą grały w serii B.

25.     Etap II – Rozgrywki w serii A i w serii B, każdy z każdym mecz i rewanż z wyjątkiem tych dwóch drużyn z którymi grało się w grupie eliminacyjnej (z każdą drużyną gra się tylko jeden dwu-mecz, albo w grupie eliminacyjnej albo w serii A lub B).

26.     O miejscu w tabeli decyduje: większa ilość zdobytych punktów we wszystkich meczach rundy wstępnej i w seriach A i B (mecz wygrany – 2 pkt., przegrany – 1 pkt., walkower – 0 pkt.). W razie równej ilości punktów lepsza różnica setów a w drugiej kolejności wynik bezpośrednich spotkań.

27.     Etap III – Turniej Finałowy. Każda drużyna rozegra po jednym meczu (do dwóch wygranych setów) zgodnie z miejscem zajmowanym w tabeli:

1 mecz ( o miejsce XVII)

9 B : 8 B

2 mecz ( o miejsce XV)

7 B : 6 B

3 mecz ( o miejsce XIII)

5 B : 4 B

4 mecz ( o miejsce XI)

3 B : 2 B

5 mecz ( o miejsce IX)

1 B : 9 A

6 mecz ( o miejsce VII)

8 A : 7 A

7 mecz ( o miejsce V)

6 A : 5 A

8 mecz ( o miejsce III)

4 A : 3 A

9 mecz ( o miejsce I)

2 A : 1 A

28.     Za wygranie meczu w Turnieju Finałowym drużyna otrzymuje dwa punkty, które dolicza się do tabeli, przegrana drużyna otrzymuje 0 punktów, setów zdobytych w Turnieju Finałowym nie doliczamy do tabeli.

29.     Wynik meczu w Turnieju Finałowym może zmienić kolejność w tabeli tylko w obrębie danej pary która rozegra ze sobą w/w mecz (co oznacza np. że drużyna która zajmowała czwarte miejsce w serii A i rozegrała mecz z drużyną która była trzecia w serii A, może awansować tylko na trzecie miejsce lub pozostać na miejscu czwartym, nie może spaść na miejsce piąte bez względu na wyniki innych meczy).

30.     O miejscu w tabeli końcowej (po turnieju finałowym) decyduje:  w obrębie danej pary (ustalonej przed Turniejem Finałowym) większa ilość zdobytych punktów. W razie równej ilości punktów wynik meczu finałowego. Wyjątek stanowi mecz o miejsce dziewiąte, tylko wynik tego meczu decyduje kto zdobędzie miejsce dziewiąte a kto dziesiąte bez względu na wcześniejszy dorobek punktowy (przypominam, że w tym meczu zagra ostatnia drużyna z serii A z pierwszą drużyną z serii B, ich dorobki punktowe będą nieporównywalne).

31.     Drużyna która zdobędzie pierwsze miejsce będzie mogła uczestniczyć w TURNIEJU MISTRZÓW ŚLĄSKICH LIG AMATORSKICH.