AMATORSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ RYBNIK 2001/2002

REGULAMIN

 

1.       Amatorska liga nie posiada osobowości prawnej a jej funkcjonowanie w całości  opiera się na społecznej działalności osób które biorą w niej udział.

2.       Celem Ligi jest umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi męskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową.

3.       Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha.

4.       Na zebraniu organizacyjnym w dniu 5 września 2001 r. została wybrana pięcioosobowa Rada Ligi - której zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek, tworzenie harmonogramów i regulaminów oraz rozpatrywanie ewentualnych spraw spornych czy protestów. Rada Ligi podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. Decyzje podjęte przez Radę Ligi są ostateczne.

5.       Pełny skład osobowy Rady :Józef Bober, Stefan Bugdol, Aleksander Sładczyk, Lech Kowalski i Tadeusz Bonk.

6.       Współorganizatorem Ligi jest Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy – sekcja Piłki Siatkowej – Lech Kowalski (prezes klubu).

7.       Obsługę administracyjną (zgłoszenia, wyniki, prowadzenie tabeli itp.) prowadzi  Tadeusz Bonk (komisarz Ligi).

8.        Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest złożenie w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika do dnia 25 września 2001 r.

·           Pisemnego zgłoszenia drużyny zawierającego:

-   listę zawodników

-   nazwę drużyny

-   imię i nazwisko kapitana, telefon kontaktowy

-   adres (lub adresy) poczty elektronicznej (e.mail), ewentualnie fax

-   oświadczenie o stanie zdrowia  (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice)

-   oświadczenie o rozgrywaniu spotkań na własne ryzyko (organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zawodników)

-   adres sali gimnastycznej (oraz dzień tygodnia i godzinę) na której będą rozgrywane mecze (podajemy godzinę wejścia na salę, mecz powinien rozpocząć się nie później niż 30 minut po tej godzinie)

·           Dokonanie wpłaty /wpisowego/ wysokość 100 zł od drużyny na konto:

Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy

Sekcja Piłki Siatkowej

9.       wpisowe w całości będzie przeznaczone na zakup nagród dla uczestników.

10.   Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS.

11.   Mecze będą rozgrywane zgodnie z  harmonogramem, w godzinach od 17.00 do 22.00, z częstotliwością jeden mecz w tygodniu, najlepiej od poniedziałku do piątku.

12.   Początek rozgrywek ustalono na 15 października.

13.   Gospodarz meczu (w harmonogramie umieszczony na pierwszym miejscu) potwierdza datę,  godzinę i miejsce rozgrywanego spotkania – informacje te przekazuje telefonicznie kapitanowi drużyny przeciwnej na tydzień przed terminem meczu.

14.   Drużyna nie musi posiadać „własnej” sali, może wszystkie mecze rozgrywać na wyjeździe.

15.   W wyjątkowych wypadkach, na wniosek kapitana jednego z zespołów, złożony co najmniej na trzy dni przed terminem meczu, mecz można przełożyć na inny termin (poza harmonogramem). Mecz przełożony musi być rozegrany w ciągu trzech tygodni ale nie później niż w ostatnim tygodniu danej rundy rozgrywek, w przeciwnym razie obie drużyny zostają ukarane walkowerem  „0 pkt.”. Jeżeli wina będzie po stronie tylko jednej drużyny wtedy ukarana będzie tylko ona (sprawy sporne rozstrzyga Rada Ligi). W fazie „play off” nie można przekładać meczy poza trzy tygodnie przeznaczone na rozegranie danej rundy.

16.   Do obowiązków gospodarza należy ponadto: zabezpieczenie osoby do sędziowania oraz obiektu (to znaczy: sali gimnastycznej, siatki, antenek, piłki meczowej – klejonej (mecze rozgrywamy najlepszą piłką jaka znajduje się na sali), szatni, tablicy wyników - może być bardzo prowizoryczna).W razie trudności z zabezpieczeniem np. piłki meczowej, kapitan gospodarzy informuje  na tydzień przed meczem  kapitana drużyny przeciwnej, że trzeba przyjechać z własną piłką meczową itd. Piłki na rozgrzewkę lepiej wozić swoje.

17.   Po meczu kapitanowie drużyn i sędzia podpisują protokół, a gospodarz spotkania przechowuje go do zakończenia rozgrywek Ligi w sezonie 2001/2002.

18.   Kapitan drużyny gospodarzy (lub inna upoważniona przez niego osoba) niezwłocznie po zakończeniu meczu (najlepiej następnego dnia) jest zobowiązany przekazać telefonicznie wynik meczu komisarzowi Ligi.

19.   Aktualna tabela oraz wyniki wszystkich meczów będą za pomocą poczty elektronicznej (e.mail) przekazywane wszystkim drużynom po każdej kolejce. Wszystkie informacje o Lidze będą również umieszczone na stronie internetowej www.efekt-reklama.pl

20.   Każda drużyna może zgłosić do udziału w Lidze maksymalnie 15 zawodników w tym jedną dziewczynę i jednego niepełnoletniego. Po zakończeniu pierwszej rundy będzie można zgłosić dwóch dodatkowych zawodników. Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. W trakcie trwania Ligi nie ma możliwości zmiany drużyny.

21.   W Lidze nie mogą brać udziału zawodnicy którzy posiadają aktualną licencję Śląskiego Związku Piłki Siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

22.   W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nie uprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.

23.   W rozgrywkach Ligi mogą brać udział (za zgodą Rady Ligi) młodzieżowe drużyny klubowe (młodzicy i juniorzy młodsi). Taką drużyną są juniorzy RMKS występujący w Lidze pod nazwą Orliki.

24.   W wyjątkowym wypadku /przypadki losowe kontuzja, kłopoty komunikacyjne itp./ drużyna może wystąpić w meczu  w pięcioosobowym składzie – nie może to być jednak  „zagrywka taktyczna”.

25.   W wypadku wycofania się którejś z drużyn z Ligi, przed zakończeniem I rundy rozgrywek – wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają anulowane. W wypadku wycofania się drużyny w trakcie trwania rundy rewanżowej  wszystkie mecze z udziałem tej drużyny (w rundzie rewanżowej) traktuje się jako walkowery (3:0).

26.   Do rozgrywek zgłosiło się szesnaście drużyn które zostały podzielone na dwie równorzędne  grupy z uwzględnianiem wyników uzyskanych w poprzednim sezonie.

27.   W pierwszej części rozgrywek drużyny będą grać w grupach systemem każdy z każdym (mecz u siebie i rewanż na boisku przeciwnika) do trzech wygranych setów.

28.   O miejscu w tabeli decyduje: większa ilość zdobytych punktów (mecz wygrany – 2 pkt., przegrany – 1 pkt., walkower – 0 pkt.). W razie równej ilości punktów lepsza różnica setów a w drugiej kolejności wynik bezpośrednich spotkań.

29.   Druga część rozgrywek będzie przeprowadzona systemem „play off”.

30.   Drużyny które w swoich grupach zajmą miejsca od pierwszego do czwartego będą rywalizować o miejsca od pierwszego do ósmego, drużyny które w swoich grupach zajmą miejsca od piątego do ósmego będą rywalizować o miejsca od dziewiątego do szesnastego.

1.       I runda „play off

pojedynek numer

mecze o miejsca I - VIII

pojedynek numer

mecze o miejsca IX - XVI

1

1A – 4B

5

5A – 8B

2

2A – 3B

6

6A – 7B

3

3A – 2B

7

7A – 6B

4

4A – 1B

8

8A – 5B

2.       II runda „play off

pojedynek numer

mecze o miejsca I - IV

pojedynek numer

mecze o miejsca IX - XII

9

wygrany 1 – wygrany 3

13

wygrany 5 – wygrany 7

10

wygrany 2 – wygrany 4

14

wygrany 6 – wygrany 8

mecze o miejsca V - VIII

mecze o miejsca XIII - XVI

11

przegrany 1 – przegrany 3

15

przegrany 5 – przegrany 7

12

przegrany 2 – przegrany 4

16

przegrany 6 – przegrany 8

3.        I i II runda „play off  będzie rozgrywana do dwóch wygranych meczy, z tym że gospodarzem pierwszego i ewentualnego trzeciego meczu będzie drużyna która zajęła wyższe miejsce w tabeli swojej grupy. Mecze w tych rundach rozgrywamy również do trzech wygranych setów.

4.       III runda „play off” – FINAŁY

mecz o XV miejsce

przegrany 15 – przegrany 16

mecz o VII miejsce

przegrany 11 – przegrany 12

mecz o XIII miejsce

wygrany 15 – wygrany 16

mecz o V miejsce

wygrany 11 – wygrany 12

mecz o XI miejsce

przegrany 13 – przegrany 14

mecz o III miejsce

przegrany 9 – przegrany 10

mecz o IX miejsce

wygrany 13 – wygrany 14

mecz o I miejsce

wygrany 9 – wygrany 10

5.       III runda „play off  będzie rozegrana w formie jednodniowego turnieju na jednej hali, każda drużyna rozegra po jednym meczu. Mecze o miejsca IX – XVI będą rozegrane do dwóch wygranych setów, mecze o miejsca I – IV będą rozegrane do trzech wygranych setów.

6.       Drużyna która zdobędzie pierwsze miejsce będzie mogła uczestniczyć w TURNIEJU MISTRZÓW ŚLĄSKICH  LIG AMATORSKICH.