AMATORSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ RYBNIK 2000/2001

REGULAMIN

 

1.       Amatorska liga nie posiada osobowości prawnej a jej funkcjonowanie w całości  opiera się na społecznej działalności osób które biorą w niej udział.

2.       Celem Ligi jest umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi męskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową.

3.       Na zebraniu organizacyjnym w dniu 20 września 2000 r. została wybrana pięcioosobowa Rada Ligi - której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek, tworzenie harmonogramów i regulaminów oraz rozpatrywanie ewentualnych spraw spornych czy protestów. Rada Ligi podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. Decyzje podjęte przez Radę Ligi są ostateczne.

4.       Pełny skład osobowy Rady Ligi:

·          Lucjan Świercz

·          Stefan Bugdol

·          Wojciech Kutkowski

·          Lech Kowalski

·          Tadeusz Bonk

5.       Współorganizatorem Ligi jest Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy – sekcja Piłki Siatkowej – Lech Kowalski (prezes klubu).

6.       Obsługę administracyjną (zgłoszenia, wyniki, prowadzenie tabeli itp.) prowadzi  Tadeusz Bonk (komisarz Ligi) (ew.0 603 770 779).

7.       Mecze będą rozgrywane zgodnie z nowymi przepisami PZPS do trzech wygranych setów

-          nowym systemem do 25 pkt ( piąty set do 15 pkt )

-          można grać z libero

-          zmiany zawodników zgodnie z przepisami PZPS

8.       Drużyny będą grać systemem każdy z każdym (mecz u siebie i rewanż na boisku przeciwnika)

9.       Mecze będą rozgrywane zgodnie z  harmonogramem, w godzinach od 17.00 do 22.00, z częstotliwością jeden mecz w tygodniu, od 16 października.

10.   Gospodarz meczu (w harmonogramie umieszczony na pierwszym miejscu) potwierdza datę,  godzinę i miejsce rozgrywanego spotkania – informacje te przekazuje telefonicznie kapitanowi drużyny przeciwnej na tydzień przed terminem meczu.

11.   Drużyna nie musi posiadać „własnej” sali, może wszystkie mecze rozgrywać na wyjeździe.

12.   W wyjątkowych wypadkach mecz można przełożyć na inny termin (poza harmonogramem), za zgodą obu zainteresowanych drużyn. Mecz przełożony musi być rozegrany najpóźniej w pierwszym terminie „meczy zaległych” w przeciwnym razie obie drużyny zostają ukarane walkowerem  „0 pkt.”. Jeżeli wina będzie po stronie tylko jednej drużyny wtedy ukarana będzie tylko ona (sprawy sporne rozstrzyga Rada Ligi).

13.   Do obowiązków gospodarza należy ponadto: zabezpieczenie osoby do sędziowania oraz obiektu (to znaczy: sali gimnastycznej, siatki, antenek, piłki meczowej - klejonej, piłek do rozgrzewki, szatni).W razie trudności z zabezpieczeniem np. piłek, kapitan gospodarzy informuje  na tydzień przed meczem  kapitana drużyny przeciwnej, że trzeba przyjechać z własnymi piłkami itd.

14.   Po meczu kapitanowie drużyn i sędzia podpisują protokół, a gospodarz spotkania przechowuje go do zakończenia rozgrywek Ligi w sezonie 2000/2001.

15.   Kapitan drużyny gospodarzy (lub inna upoważniona przez niego osoba) niezwłocznie po zakończeniu meczu (najlepiej następnego dnia) jest zobowiązany przekazać telefonicznie wynik meczu komisarzowi Ligi.

16.   Aktualna tabela oraz wyniki wszystkich meczów będą za pomocą FAX-u przekazywane wszystkim drużynom z częstotliwością - co dwie kolejki (tabelę i wyniki będzie można również odbierać osobiście w Wydziale Edukacji).

17.   Każda drużyna może zgłosić do udziału w Lidze maksymalnie 15 zawodników w tym jedną dziewczynę i jednego niepełnoletniego. Nie ma możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń zawodników w trakcie trwania Ligi. Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. W trakcie trwania Ligi nie ma możliwości zmiany drużyny.

18.   W Lidze nie mogą brać udziału zawodnicy którzy posiadali licencje Śląskiego Związku Piłki Siatkowej lub Polskiego Związku Piłki Siatkowej w sezonie rozgrywkowym 1999/2000 lub 2000/2001.

19.   W rozgrywkach Ligi mogą brać udział (za zgodą Rady Ligi) młodzieżowe drużyny klubowe (młodzicy i juniorzy młodsi). Drużyny te nie mogą jednak brać udziału w Turnieju Finałowym. (jednak wyniki meczy rozegranych z tymi drużynami są zaliczane poszczególnym drużynom amatorskim).

20.   W wyjątkowym wypadku /przypadki losowe – kontuzja, kłopoty komunikacyjne itp/ drużyna może wystąpić w meczu  w pięcioosobowym składzie – nie może to być jednak  „zagrywka taktyczna”.

21.   W wypadku wycofania się którejś z drużyn z Ligi, przed zakończeniem I rundy rozgrywek – wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają anulowane. W wypadku wycofania się drużyny w trakcie trwania rundy rewanżowej  wszystkie mecze z udziałem tej drużyny (w rundzie rewanżowej) traktuje się jako walkowery (3:0).

22.   Za pieniądze “wpisowe” zostaną zakupione nagrody dla wszystkich drużyn uczestniczących w Lidze /będą to nagrody indywidualne po osiem  sztuk na drużynę oraz pamiątkowe dyplomy dla drużyn/. Wręczanie nagród – uroczyste zakończenie Ligi odbędzie się na Turnieju Finałowym.

23.   O miejscu w tabeli decyduje: większa ilość zdobytych punktów (mecz wygrany – 2 pkt, przegrany – 1 pkt, walkower – 0 pkt). W razie równej ilości punktów lepsza różnica setów a w drugiej kolejności bezpośrednie spotkania.

24.   Po zakończeniu rundy zasadniczej osiem najlepszych drużyn weźmie udział w turnieju finałowym który będzie rozegrany systemem „play off” (zgodnie z harmonogramem). Punktacja za miejsca w turnieju:

·          I miejsce – 8 pkt.

·          II miejsce – 6 pkt.

·          III miejsce – 4 pkt.

·          IV miejsce – 2 pkt.

25.   Końcowe wyniki Ligi tworzy suma punktów (i setów) zdobytych w lidze i w turnieju finałowym.

26.   Drużyna która zdobędzie pierwsze miejsce będzie mogła uczestniczyć w TURNIEJU MISTRZÓW ŚLĄSKICH  LIG AMATORSKICH.