AMATORSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ ATLAS TOURS 2018-2019
DODATKOWA KARTA ZGŁOSZENIA
         
nazwa drużyny
         
wprowadzone zmiany (np.. zmiana hali, godz., nazwy, szefa itp.)
OŚWIADCZENIE
 (dotyczy wszystkich zawodników wpisanych na kartę zgłoszenia)
Ja niżej podpisany oświadczam że:
1. Zapoznałem się z regulaminem ligi i w pełni akceptuję jego zapisy.
2. Mój stan zdrowia pozwala na czynne uprawianie siatkówki.
3. W rozgrywkach Amatorskiej Ligi biorę udział na własną odpowiedzialność.
4. Aktualnie nie posiadam licencji zawodniczej ŚZPS lub PZPS.
5. W obecnym sezonie nie podpisałem karty zgłoszenia do innej drużyny w Lidze.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Ligi.
7. Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego zdjęcia i moich danych na stronach internetowych Ligi.
lp imię  nazwisko rok urodzenia podpis
1        
2      
3        
4      
5        
6        
Potwierdzam zgodność z prawdą wszystkich zamieszczonych powyżej danych:  
podpis szefa drużyny