AMATORSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ ATLAS TOURS 2018-2019
KARTA ZGŁOSZENIA
         
nazwa drużyny
         
nazwa drużyny z poprzedniego sezonu (jeżeli została zmieniona)
         
miejsce rozgrywania meczów "u siebie" (dokładny adres)
         
dzień tygodnia i godzina rozgrywania meczów  "u siebie" (godzina rozpoczęcia meczu)
         
informacja, czy kibice wchodzący na ww. salę gimnastyczną muszą posiadać obuwie zamienne
         
imię i nazwisko szefa drużyny, telefony kontaktowe, adres e-mail
         
imię i nazwisko osoby zastępującej szefa drużyny, telefony kontaktowe, adres e-mail
         
adres strony internetowej - jeżeli drużyna takową posiada
         
informacje o sponsorach, które powinny być zmieszczone na stronie Ligi
OŚWIADCZENIE
 (dotyczy wszystkich zawodników wpisanych na kartę zgłoszenia)
Ja niżej podpisany oświadczam że:
1. Zapoznałem się z regulaminem ligi i w pełni akceptuję jego zapisy.
2. Mój stan zdrowia pozwala na czynne uprawianie siatkówki.
3. W rozgrywkach Amatorskiej Ligi biorę udział na własną odpowiedzialność.
4. Aktualnie nie posiadam licencji zawodniczej ŚZPS lub PZPS.
5. W obecnym sezonie nie podpisałem karty zgłoszenia do innej drużyny w Lidze.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Ligi.
7. Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego zdjęcia i moich danych na stronach internetowych Ligi.
lp imię  nazwisko rok urodzenia podpis
1        
2      
3        
4      
5        
6      
7        
8      
9        
10      
11        
12      
13        
14        
15        
16        
Potwierdzam zgodność z prawdą wszystkich zamieszczonych powyżej danych:  
podpis szefa drużyny
Listę należy dostarczyć do komisarza Ligi w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2018 r.