W poniedziałek 10 czerwca odbyło się zebranie ligowe na którym wybrano nowe władze ligi:
Nowa Rada Ligi :      
Tomasz Martyna 608 204 478 ursus01@wp.pl nowy szef rady Ligi      
Włodzimierz Barwinek 784 294 852 omega_1@vp.pl        
Dariusz Firut 507 174 127 darcus2@wp.pl        
Marek Marchel 509 559 553 fhactel@poczta.onet.pl        
Janusz Lazar 667 153 000 januszlazar@hotmail.com        
Damian Kuczyński 509 048 791 filomidani@interia.pl        
Piotr Janik 784 927 408 p.janik@onet.pl        
Mateusz Paździerski 505 604 410 m.pazdzierski92@wp.pl        
Adam Wojaczek. 791 115 761 adam.wojaczek@polsl.pl        
Rada ligi rozpoczyna prace na nowa stroną ligową - zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe ww. sprawie  
komisja ds. wyłonienia wykonawcy nowej strony ligowej:  
Tomasz Martyna            
Marek Marchel            
Damian Kuczyński            
Łukasz Zaczek            
sprawami siatkówki plażowej będzie zajmował się:  
Piotr Janik            
Kolejne robocze spotkanie Rady Ligi odbędzie się 18 czerwca o godz. 18.00 w Tawernie